Produkují tabákové náplně dehet?

Ne. Zahřívaný tabák je jiný než spalovaný tabák.

Díky technologii zahřívání tabáku HeatFlow se tabáková náplň nezahřívá zevnitř (trnem), ale zvenku a uvolňuje autentickou a plnou chuť a vůni skutečného tabáku po celou dobu relace. 

Na rozdíl od spalování tabáku a kouření inovativní technologie HeatFlow neprodukuje dehet*. To znamená, že nevzniká žádný kouř a na oblečení ani ve vlasech neulpívá zápach z tabákového kouře. Také dech je příjemnější a nevzniká tolik viditelných skvrn na zubech.

 

1* Srovnání s kouřením cigaret na základě senzorických testů porovnávajících intenzitu zápachu v lidských vlasech / na 100% bavlně v kontaktu s kouřem z cigarety Winston Blue a páry z Ploom X (Rich, Fresh a Berry Fresh). Testování provedla externí laboratoř v Německu na panelu* 12 hodnotitelů. Všichni členové komise jsou vybíráni a školeni podle normy DIN EN 13725:2003.

2* Srovnání s cigaretou po použití na základě porovnání barvy zubů vystavených kouři standardní referenční cigarety (1R6F) a páře z Ploom X (Rich, Fresh a Berry Fresh). Vystavení kouři bylo zajištěno v naší interní laboratoři a měření barvy provedla externí laboratoř v Japonsku. Pro tuto studii byly použity zuby skotu s odkazem na normu ISO 28399.

** Slovo „nepříjemný“ není podloženo studiemi SRA a vychází z obecných poznatků spotřebitelů.

Vědecké studie SRA provedené na Ploom 3.0 s náplní Ploom 3.0 (nekovový CP). V případě použití v EU se obraťte na výrobce, kteří vám poskytnou informace o studiích.

Studie pro evropské země s náplní Ploom 3.052 / Ploom 3.0 s metalizovaným CP jsou plánovány na září 2022, jakmile bude prototyp připraven.

Přístup na webové stránky a k výrobkům Ploom mají pouze stávající dospělí kuřáci. Výrobky Ploom nejsou pomůckou pro odvykání kouření a stejně jako všechny tabákové výrobky nejsou bez rizika.

Bylo vám již 18 let?

Ano