Zásady ochrany osobních údajů a správa souborů cookies

1. Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách týkajících se ochrany osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci registrace na webových stránkách www.ploom.cz (dále zde uváděné jako „webové stránky“) a dalších systémů, za které jsme odpovědní (dále též jako „platformy“), např. OneTrust, Ploom Leads Collection Application, Return Management Application, Consumer Care ticketing tool, CDP atd., které provozuje společnost

JT International spol. s.r.o. (dále – „JTI“, „my“, „nás“, „naše“)

se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, část C, vložka 1537,

IČ: 17047587,

která je oprávněna uplatňovat vlastnická práva k těmto webovým stránkám a která je správcem Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje rovněž spravují a zpracovávají Squadro s.r.o., se sídlem Tusarova 1462/16, Holešovice, 170 00 Praha, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 179156, IČ:24839213 („poskytovatel e-commerce“), jakož i poskytovatel péče o zákazníky Ypiresia 800 – Teleperformance Single Member S.A sídlem 222, Pireos str, Tavros, Řecko a maloobchodní prodejci (viz seznam maloobchodních prodejců v Příloze 1).

2. Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů řeší, jak dodržujeme zákon o zpracování osobních údajů tam, kde používáme osobní údaje zákazníků využívajících našich produktů a služeb a jiných osob, včetně návštěvníků našich webových stránek, online platforem, systémů a aplikací, za něž jsme odpovědní (naše platformy) a akreditovaných uživatelů našich platforem (např. odborníci pověření agenturami, s nimiž máme smlouvu).

Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů spolu s veškerými dokumenty nebo informacemi, které Vám eventuálně poskytneme v souvislosti se specifickými iniciativami a aktivitami, které podnikáme.

Dotazy, komentáře a požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a Vašich osobních údajů, které zpracováváme, jsou vítány a můžete nás kontaktovat s použitím formuláře „Kontaktujte nás“ na webových stránkách www.ploom.cz.

3. Vaše povinnost informovat nás o změnách

Je velmi důležité, aby byly Vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy, přesné a aktuální. Informujte nás prosím v případě, že se Vaše osobní údaje v době našeho vzájemného vztahu změní.

4. Informace, které můžeme shromažďovat

Abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, které požadujete, plnit naše právní povinnosti a vykonávat obchodní operace, které jsou detailně uvedeny v části 8 těchto zásad ochrany osobních údajů, můžeme používat níže uvedené kategorie osobních údajů:

- Celé jméno

- Věk

- Kontaktní údaje (např. adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo)

- Informace týkající se našich produktů/služeb, které jste si koupili nebo využili, včetně informací o Vašem účtu, nákupní historii, objednávkách, zákaznickém feedbacku, průzkumu trhu a jiných údajích v souvislosti s prodejem

- Detailní údaje o Vaší interakci s námi, včetně servisních zpráv, telefonních hovorů a poznámek o Vaší komunikaci a konverzaci s námi

- Detailní údaje o Vaší návštěvě v maloobchodní prodejně nebo na určité akci, jak často jste ji navštívili, které oblasti jste navštívili a jak dlouho a jaké nákupy jste uskutečnili

- Osobní preference a zvyky, týkající se produktů a služeb, které poskytujeme

- Technické informace o používání našich platforem a péče o zákazníky včetně času a délky, adresy internetového protokolu (IP adresy) používané pro připojení Vašeho zařízení k internetu, Vaše přihlašovací informace, typ prohlížeče a verze prohlížeče, nastavená časová zóna, údaje o návštěvnosti webu, typy a verze pluginů prohlížeče, operační systémy a platformy a informace o používání cookies a sledovací technologie. Cookies, které jsou nezbytně nutné, budou zapnuty vždy a máte rovněž možnost povolit další cookies.

- Marketingové a komunikační informace, včetně marketingových preferencí týkajících se přijímání marketingové komunikace od JTI a/nebo třetích stran.

Tam, kde na našich platformách poskytujete informace ohledně svých financí a kreditních karet, bychom Vás chtěli ujistit, že tyto osobní údaje neukládáme ani k nim nemáme přístup. Využíváme služeb důvěryhodných třetích stran, které Vaše platby zpracovávají a my tak nemáme přístup k Vašim informacím týkajícím se financí a k údajům ke kreditním kartám.

5. Kde získáváme osobní údaje přímo od vás

Informace týkající se Vaší osoby nám můžete poskytnout různým způsobem, včetně toho, když:

- se registrujete jako člen naší databáze (např. v rámci managementu vztahu se zákazníky) osobně nebo online;

- se registrujete přímo u nás v rámci účasti na našich obchodních iniciativách a aktivitách (např. průzkumy, propagace, soutěže, kampaně, lokální testy, obchodní nástroje atd.) osobně nebo online;

- používáte naše platformy;

- vyplňujete formuláře na našich webových stránkách www.ploom.cz a našich partnerských platformách;

- si u nás zaregistrujete své zařízení;

- se registrujete k zasílání e-mailových upozornění nebo marketingové komunikace (tam, kde je to ze zákona přípustné);

- se účastníte akcí, které organizujeme; nebo

- s námi korespondujete prostřednictvím platforem péče o zákazníky (např. kontaktní formulář, chat), telefonicky, e-mailem, na sociálních mediích atd. To zahrnuje informace, které poskytujete, když se registrujete k používání našich platforem, přihlásíte se k využívání služeb, které poskytujeme, vyhledáte si produkt, uskutečníte objednávku na našich platformách, zúčastníte se soutěže nebo průzkumu a když ohlásíte problém vyskytující se na našich platformách.

6. Kde získáváme osobní údaje z jiných zdrojů

Stejně jako získáváme osobní údaje přímo od Vás, můžeme rovněž shromažďovat Vaše osobní údaje nepřímo, a to těmito způsoby:

- Získáváme informace od poskytovatelů našich platforem a třetích stran s nimi spojených. Můžeme získávat informace o Vás, když použijete některou z jiných platforem, na nichž pracujeme, nebo využijete jiné služby, které poskytujeme;

- Rovněž úzce spolupracujeme s jinými třetími stranami (včetně například jiných společností ze skupiny JTI, poskytovatelů hostingu, poskytovatelů platebních služeb, poskytovatelů dodávek, maloobchodních prodejců, poskytovatelů zákaznické péče, produktových asistentů, poskytovatelů platforem věrnostních a recenzních platforem, poskytovatelů informačních služeb, poskytovatelů ověřování věku, organizátorů akcí, poskytovatelů zpětné vazby od zákazníků, subdodavatelů v technických, platebních a dodacích službách, poskytovatelů analytických služeb, poskytovatelů informací o vyhledávání, agentur pro úvěrové reference) a informace o Vás můžeme získávat od těchto subjektů;

- Informace o Vašich nákupech, preferencích, účasti na našich iniciativách a aktivitách (např. průzkumy, propagace, kampaně, soutěže, lokální testování) poskytované naší sítí důvěryhodných agentů, zákazníků a partnerů, včetně informací z akcí organizovaných našimi obchodními partnery, maloobchodními prodejnami, agenty, kde s nimi komunikujete online nebo offline.

Tyto informace můžeme kombinovat s informacemi, které nám poskytnete a s informacemi, které o Vás shromáždíme. Můžeme tyto informace a kombinované informace využít k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů (v závislosti na typu informací, které získáme).

Pokud jste své osobní údaje poskytli marketingovým agenturám a při poskytnutí informací jste souhlasili s tím, že můžete být kontaktováni třetími stranami s informacemi a produkty, které jsou pro Vás relevantní, můžeme Vás kontaktovat, pokud budeme mít oprávněný zájem.

7. Informace, které od vás získáme jako součást procesu ověřování věku

Máme zákonnou povinnost ověřit Váš věk. Budete proto požádáni, abyste dokončili proces ověřování věku, který pro nás zajišťuje třetí stran, náš poskytovatel E-commerce Squadro s.r.o., naše doručovatelská společnost nebo kterákoli maloobchodní prodejna, která naše produkty prodává, aby se spolehlivě ověřilo, že je Vám minimálně 18 let předtím, než si můžete objednat některý z našich produktů.

Při dodávce objednaných produktů nebudeme ověřovat Vaše datum narození, ale požádáme Vás o poskytnutí právoplatného dokumentu s fotografií za účelem ověření Vašeho věku.

Tam, kde potřebujeme shromažďovat osobní údaje ze zákona nebo na základě podmínek ve smlouvě, kterou s Vámi máme, a z Vaší strany nebudou poskytnuty potřebné údaje při jejich vyžádání, je možné, že nebudeme schopni poskytnout plnění ze smlouvy, kterou s Vámi máme nebo se snažíme uzavřít (například poskytnout Vám zboží nebo služby). V takovém případě je možné, že budeme muset poskytnutí produktu nebo služby zrušit, ale v každém případě Vás o tom budeme v danou chvíli informovat.

8. Zákonné důvody a účely, pro které vaše informace využíváme

Vaše údaje budeme používat pouze tam, kde nám to je umožněno ze zákona. Nejčastěji budeme Vaše údaje používat tam, kde je zákonem stanoveno, abychom tak učinili. Konkrétně v případě,

- kdy potřebujeme zajistit plnění smlouvy, kterou se s Vámi chystáme uzavřít nebo kterou jsme uzavřeli

- kdy potřebujeme být v souladu se zákonnými a regulatorními požadavky

- kdy je to nutné z hlediska našich legitimních zájmů (nebo zájmů třetí strany) a Vaše zájmy a základní práva nejsou nad těmito zájmy. Kontaktujte nás prosím, pokud si přejete další informace ohledně toho, jak posuzujeme oprávněné zájmy oproti potenciálnímu dopadu na Vás.

- kdy požadujeme Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Výše uvedené odůvodnění používání Vašich osobních údajů se označují jako „zákonné důvody“. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše údaje na základě více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na specifickém účelu, pro který Vaše osobní údaje používáme. Kontaktujte nás prosím, pokud potřebujete detailní údaje ohledně určitého zákonného důvodu, který je podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů v případě více než jednoho důvodů uvedeného v tabulce níže.

Rádi bychom Vás ujistili, že nepoužíváme žádné automatické rozhodování.

 

Účel zpracování Právní podklad/zákonný důvod ke zpracování údajů
Zpracování Vašich osobních údajů je nutné pro dodržení naší povinnosti vyplývající ze zákona, která nám ukládá ověřit Váš věk a umožnit prodej produktů s věkovým omezením pouze dospělým osobám.

Být v souladu se zákonnými nebo regulatorními požadavky.

Osobní údaje používáme ke zpracování a plnění našich smluvních závazků vůči Vámi jako kupujícímu našich produktů, včetně plnění objednávek, odesílání účetních dokladů, zpracování plateb a poskytování záručních služeb.

Zajistit plnění smlouvy, kterou se s Vámi chystáme uzavřít nebo jsme uzavřeli.

Poskytování služeb v souvislosti s prodejem včetně vyřizování dotazů a požadavků, všeobecná administrativa, řešení problémů a korespondence s Vámi. Vaše osobní údaje můžeme rovněž používat pro správu lokálních testů, garančních a věrnostních programů. Tam, kde je zapotřebí zpracování Vašich osobních údajů pro plnění našich smluvních povinností, ale týká se všeobecných služeb zákazníkům a prodejních služeb, máme oprávněný obchodní zájem na poskytování obchodních služeb našim zákazníkům, které nijak nepotlačuje Vaše zájmy, práva ani svobodu ve smyslu ochrany Vašich osobních informací.

Nabízení našich produktů a jejich prodej (tam, kde je to ze zákona přípustné) e-mailem, poštou, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo přes sociální média, nebo jako pop-up (vyskakovací okno) či formou banneru nebo na jiných platformách včetně:

- pochopení Vašich preferencí (jako např. jaké produkty, obsah platformy nebo akce Vás mohou zajímat) a tam, kde je to ze zákona přípustné, Vám nabízet a prodávat příslušné produkty

- customizace Vašich zkušeností (např. personalizace Vaší návštěvy na našich platformách, jako např. zobrazení produktů, obsahu na platformě nebo akcí, které Vás mohou zajímat)

- poskytování informací o produktech a službách a správa produktů a služeb,

- administrace lokálních testů a věrnostních programů 

- pozvánky k účasti na průzkumech a kampaních týkajících se průzkumu trhu, které Vám můžeme zasílat

- pro výzkum trhu

- vývoj marketingových strategií

- správa marketingových kampaní

Tyto údaje používáme na základě toho, že máme oprávněný obchodní zájem nabízet a prodávat naše produkty, provozovat platformy a aplikace a přizpůsobit Vaše zkušenosti takovým způsobem, který nijak nepotlačuje Vaše zájmy, práva a svobodu ve smyslu ochrany Vašich osobních informací.


Nabízení našich produktů a jejich prodej (tam, kde je to ze zákona přípustné) e-mailem, poštou, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo přes sociální média, včetně:

- kontaktování v rámci marketingu našich produktů;

- poskytování informací o jiném zboží a službách, které nabízíme, nebo podobných těm, které jste si již zakoupili nebo se o nich informovali;

- poskytování nebo umožnění vybraným třetím stranám, aby Vám poskytli informace o zboží nebo službách, u nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat;

- navrhování a doporučování zboží a služeb, které by Vás mohly zajímat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat tímto způsobem, pokud jsme k tomu od Vás získali souhlas.

Tam, kde předpokládáme a spoléháme se na Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas odvolat. Můžete tak učinit formou aktualizace Vašich preferencí ve Vašem účtu nebo kliknutím na možnost z odběru informací, které od nás dostáváte. Pokud svůj souhlas s tím, abychom Vás kontaktovali v rámci marketingové komunikace určitým způsobem, odvoláte, nebudete již určitý typ komunikace dostávat. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování Vašeho požadavku může trvat až 30 dní.

Podpora všech výše uvedených záměrů, včetně:

- administrace této platformy, našich systémů a interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu a statistických účelů

- měření nebo pochopení účinnosti nabízení a prodeje produktů a služeb Vám a jiným osobám (tam, kde je to ze zákona přípustné);

- umožnění využívání interaktivních prvků našich služeb, pokud si tuto možnost zvolíte;

- vylepšování našich platforem tak, aby Vám a Vašemu počítači mohly poskytovat aktuální obsah co nejefektivnějším způsobem;

- informování o změnách našich služeb, změnách na naší platformě nebo jiných změnách, které jsou pro Vás relevantní; a

- jako součást našeho úsilí udržovat bezpečnost našich platforem;

- umožnění toho, abyste mohli být přihlášeni do sekcí v našich platformách nebo jiných mikro-stránkách, které jsou vyhrazeny pouze pro uživatele s oprávněným přístupem

- korespondence s Vámi 

Vaše osobní údaje používáme na základě důvodů, které korespondují s účely využívání informací, které podporujeme. Například tam, kde spravujeme Váš účet ve smyslu podpory nákupu nebo poskytování poprodejních služeb, využíváme informace k plnění našich smluvních závazků vůči Vám jako kupujícímu našich produktů; tam, kde spravujeme Váš účet, abychom Vám ukázali naše produkty, podporujeme marketing a osobní informace tedy používáme na základě toho, že máme oprávněný obchodní zájem nabízet a prodávat naše produkty, který nijak nepotlačuje Vaše zájmy, práva a svobodu ve smyslu ochrany Vašich osobních informací.
Obchodní analýzy a zlepšování za účelem informování o potenciálních příležitostech, kterých můžete využít, v rámci propagace našich produktů nebo jiných služeb (tam, kde je to ze zákona přípustné). Tyto údaje používáme na základě toho, že máme oprávněný obchodní zájem nabízet vyhodnocovat a zlepšovat naši obchodní činnost, naše produkty, platformy a jiné touch-pointy, zvát Vás na akce propagující produkty a služby JTI, takovým způsobem, který nijak nepotlačuje Vaše zájmy, práva a svobodu ve smyslu ochrany Vašich osobních informací

9. Marketing (tam, kde je to přípustné ze zákona)

Budeme Vás kontaktovat telefonicky a/nebo s využitím elektronických prostředků (e-mail, SMS nebo notifikace, jak si sami zvolíte ve svých kontaktních preferencích ve svém účtu, přihlášení k odběru našich e-mailových zpravodajů nebo při sdílení Vašich marketingových preferencí s našimi maloobchodními prodejci a partnery) s informacemi o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu nebo jednání o něm.

Pokud jste si od JTI nezakoupili žádné produkty ani služby, budeme Vás kontaktovat s využitím elektronických prostředků, abychom Vás informovali o zboží a službách, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat, a to pouze v případě, že jste k takovému kontaktování dali dříve souhlas.

Pokud jste nový zákazník a tam, kde umožňujeme třetím stranám používat naše údaje, budete elektronicky kontaktováni námi (nebo třetími stranami) pouze v případě, že jste k takovému kontaktování dali souhlas.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje využívali takovýmto způsobem, nebo abychom Vaše údaje předávali třetím stranám k marketingovým účelům, proveďte prosím aktualizaci svých Kontaktních preferencí ve svém účtu. Pokud si přejete odhlásit se z odběru našeho mailového zpravodaje, použijte prosím tlačítko „odhlásit se“ v e-mailu nebo pokud máte účet, přihlaste se do něj a změňte své Kontaktní preference. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování Vašeho požadavku může trvat až 30 dní.

10. Odkazy na jiné webové stránky

Naše platformy mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy a opustíte naše stránky, měli byste pamatovat na to, že nad takovými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za ochranu, bezpečnost a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě takových webových stránek a takové stránky se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám tedy, abyste byli obezřetní a přečetli si tyto Zásady ochrany osobních údajů s ohledem na příslušné webové stránky předtím, než takové stránky navštívíte.

11. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami tam, kde je to ze zákona přípustné, včetně:

- třetích stran, které jsou našimi poskytovateli služeb a pomáhají nám poskytovat Vám naše služby a zboží, které vykonávají naše obchodní operace a dodržují naše právní závazky (např. poskytovatelé hostingu, poskytovatelé platebních služeb, dodavatelé, maloobchodní prodejci, poskytovatelé zákaznické péče, produktoví asistenti, poskytovatelé platforem věrnostních a recenzních platforem, poskytovatelé informačních služeb, poskytovatelé ověřování věku, organizátoři akcí, poskytovatelé zpětné vazby od zákazníků, subdodavatelé v technických, platebních a dodacích službách, poskytovatelé analytických služeb, poskytovatelé informací o vyhledávání, agentury pro úvěrové reference, poskytovatelé služeb řízení vztahů, poskytovatelé SMS služeb, cloudových služeb a služeb informačních technologií).

- výzkumné agentury, která Vás za účelem provedení průzkumu trhu bude kontaktovat, přičemž tyto osobní údaje zahrnují jméno, věk, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, historii nákupů a souhlasy

- k tomu, abychom Vám mohli poskytovat produkty a služby na míru a pro efektivní péči o spotřebitele mohou někteří naši poskytovatelé služeb informace, které jim poskytneme, dát dohromady s informacemi poskytnutými od jiných společností, jimž jste rovněž poskytli své osobní údaje. Naši poskytovatelé služeb tyto informace analyzují a poskytují technické údaje, které Vám umožní získat lepší spotřebitelský zážitek, včetně toho, že Vás mohou občas kontaktovat v době, která je pro Vás nejvhodnější. Pokud si přejete získat více informací týkajících se osobních údajů shromažďovaných pro tyto účely, kontaktujte prosím [email protected] nebo 800 88 55 22.

- s naší důvěryhodnou sítí agentů, zákazníků a partnerů včetně maloobchodních prodejen, agentů, expertů.

- se společnostmi náležejícími ke skupině JTI za účelem poskytování našich služeb a zboží, vykonávání našich obchodních činností a dodržování zákonných předpisů.

- s regulačními orgány a vládními úřady tam, kde je to vyžadováno ze zákona, včetně odpovědi na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních úředníků.

- budeme-li poskytnutí údajů považovat za nutné nebo vhodné k tomu, aby se předešlo fyzickému poškození nebo finanční ztrátě v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo aktuální ilegální činnosti

- v kontextu organizační restrukturalizace

-v případě, že budeme prodávat nebo kupovat určité obchodní subjekty nebo aktiva, a v takovém případě můžeme poskytnout Vaše osobní údaje potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takových obchodních subjektů nebo aktiv

- pokud dojde ke získání společnosti JTI nebo prakticky veškerého jejího jmění třetí stranou, přičemž údaje společnosti o jejích zákaznících budou v takovém případě jedním z převáděných aktiv.

- v případě, že budeme muset poskytnout Vaše osobní údaje externím profesionálním poradcům jako například účetním, bankovním a pojišťovacím úředníkům, auditorům a právním zástupcům.

12. Kde vaše osobní údaje ukládáme

V závislosti na povaze osobních údajů a účelech jejich zpracování se osobní údaje, které shromažďujeme, ukládají v Evropské unii.

Hosting: Microsoft Azure Cloud Services, OneTrust LLC, Adobe Inc., Treasure Data, Cin7 Orderhive

Místo: západní Evropa.

Pokud si přejete získat více informací o tom, kde se Vaše osobní údaje zpracovávají a ukládají, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře „Kontaktujte nás“ na www.ploom.cz.

13. Bezpečnost údajů

Poté, co Vaše osobní údaje získáme, použijeme vhodné procesy a bezpečnostní prvky k tomu, abychom vyvinuli maximální úsilí pro zabránění neoprávněnému přístupu a rovněž k tomu, aby se zabránilo náhodné ztrátě Vašich osobních údajů. Přístup k Vašim osobním údajům je omezený a mají jej pouze ti zaměstnanci, agenti, dodavatelé a další třetí strany, které je potřebují ke své práci. Budou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě našich pokynů a jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Bohužel je nutno mít na paměti, že přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Přestože děláme maximum pro to, abychom Vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zajistit, že budou údaje přenášené na naše platformy zcela v bezpečí. Zavedli jsme procesy pro případ podezření na únik dat a v případě, že k úniku dat dojde, tuto skutečnost oznámíme Vám i příslušným regulačním orgánům, pokud máme ze zákona povinnost tak učinit.

Tam, kde jsme Vám přidělili heslo (nebo jste si zvolili své vlastní), které Vám umožňuje přístup do určitých částí naší platformy, je ve Vaší odpovědnosti uchovávat takové heslo v tajnosti. Žádáme Vás, abyste své heslo s nikým nesdíleli.

14. Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné pro naplnění účelů, pro něž jsme tyto informace shromáždili, včetně zajištění plnění zákonných, regulačních, daňových a účetních požadavků nebo požadavku na podávání zpráv (ohlašovací povinnosti). Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu v případě stížnosti či reklamace nebo v případě, že se důvodně domníváme, že může dojít k soudnímu sporu v souvislosti s naším vzájemným vztahem.

K tomu, abychom určili vhodnou délku doby, po niž se osobní údaje mají uchovávat, bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko v případě neoprávněného použití nebo úniku Vašich osobních údajů, účely, ke kterým Vaše údaje zpracováváme a to, zda dané účely můžeme dosáhnout jinými prostředky, a dále požadavky stanovené platnými zákony a nařízeními, daňovými a účetními předpisy a další požadavky.

Za účelem zjištění detailních informací týkajících se retenční doby u různých aspektů Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat a vyžádat si více informací.

V některých případech budeme Vaše osobní údaje anonymizovat (tak, aby již s Vámi nebyly spojeny) pro výzkum nebo statistické účely, a v takovém případě můžeme tyto informace používat bez časového omezení, aniž bychom Vás o tom museli informovat.

15. Vaše zákonná práva

Za určitých okolností máte na základě zákonů na ochranu osobních údajů právo spojené s Vašimi údaje, i když se na ně vztahují výjimky.

 

- Vyžádat si informaci, jaké Vaše osobní údaje používáme.

- Vyžádat si opravu svých osobních údajů tam, kde jsou neúplné nebo nepřesné.

- Vyžádat si výmaz osobních údajů tam, kde není přiměřený důvod k tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali nebo tam, kde jste úspěšně uplatnili své právo námitky proti zpracování informací.

- Podat námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, jak je uvedeno výše.

- Podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů tam, kde se spoléháme na oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a Vy jste přesvědčeni, že to má vliv na Vaše základní práva a svobody. (Vezměte prosím na vědomí, že můžeme mít přesvědčivé oprávněné důvody ke zpracování informací, které převažují nad Vašimi právy a svobodami).

- Vyžádat si omezení zpracování Vašich osobních údajů za těchto okolností: (a) pokud chcete zajistit přesnost Vašich osobních údajů; (b) tam, kde je naše používání informací nezákonné ale nechcete, abychom je vymazali; (c) tam, kde potřebujete, abychom informace ponechali i přesto, že je již nepožadujeme, vzhledem k tomu, že je potřebujete za účelem zajištění, výkonu nebo obhajoby právních nároků; nebo (d) podali jste námitku proti našemu používání Vašich osobních údajů, ale my musíme ověřit, zda máme oprávněné důvody k jejich používání, které převažují nad Vašimi právy.

- Máte právo odvolat svůj souhlas tam, kde se spoléháme na Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat formou aktualizace svých kontaktních preferencí ve svém účtu nebo kliknutím na možnost odhlášení z komunikace. Pokud odvoláte svůj souhlas s tím, abychom Vás kontaktovali v rámci marketingové komunikace určitým způsobem, nebudete již dostávat daný typ zpráv poskytovaných tímto způsobem komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování Vašeho požadavku může trvat až 30 dní.

- Právo podávat stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů u českého Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud chcete podat stížnost, můžete tak učinit na stránce zde ale dejte nám prosím nejdříve příležitost vyřešit Vaše stížnosti nebo dotazy za pomoci údajů uvedených níže.

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím s využitím formuláře Kontaktujte nás“ na stránkách www.ploom.cz, nebo e-mailem na péči o zákazníky společnosti Ploom nebo telefonicky na telefonním čísle 800 88 55 22.

Za uplatnění svých práv nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme však odmítnout Vašemu požadavku vyhovět v případě, že je Váš požadavek zjevně nepodložený, opakovaný nebo přehnaný.

Je možné, že Vás požádáme o specifické informace, které nám pomohou potvrdit Vaši identitu a zajistí Vám právo přístupu k Vašim osobním údajům (nebo výkon jakéhokoli Vašeho práva). Toto je bezpečnostní opatření pro zajištění toho, aby Vaše osobní informace nebyly zpřístupněny osobám, které na jejich přístup nemají právo. Můžeme rovněž kontaktovat a požádat Vás o bližší informace s ohledem na Váš požadavek urychlení naší reakce.

16. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Veškeré změny, které v budoucnosti provedeme v našich Zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a pokud to bude zapotřebí, budeme Vás o tom informovat e-mailem. Kontrolujte prosím často stránky pro zjištění případných změn nebo aktualizovaných informací v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

ÚČINNOST: 9.10.2023

JT International spol. s r.o.

Příloha 1

Seznam maloobchodních prodejců:

  Spisová značka Sídlo

Geco, a.s.

IČ: 63080737 

B 3329 vedená u Městského soudu v Praze Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ 18100

VALMONT CR, spol. s r.o.

IČ: 05340977

C 105581 vedená u Krajského soudu v Brně Jihlavská 672/31, Starý Lískovec, 625 00 Brno

PEAL a.s.

IČ: 25775634

B 5999 vedená u Městského soudu v Praze Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 10100

PressMedia, spol. s r.o.

IČ: 64579999

B 5999 vedená u Městského soudu v Praze Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 10100

TRAFICON s.r.o.

IČ: 25391127

C 134297 vedená u Městského soudu v Praze Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

MOL Česká republika, s.r.o.

IČ: 49450301

C 96735 vedená u Městského soudu v Praze Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha

OMV Česká republika, s.r.o.

IČ: 48038687

C 15408 vedená u Městského soudu v Praze Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4

Shell Czech Republic a.s.

IČ: 15890554

B 690 vedená u Městského soudu v Praze Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4

JPServis, a.s.

IČ: 26431068

B 7052 vedená u Městského soudu v Praze Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4

JIP východočeská, a.s.

IČ: 27464822

B 2413 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Pardubice - Polabiny, Hradišťská 407, PSČ 53352

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

IČ: 26450691

C 83051 vedená u Městského soudu v Praze Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Tesco Franchise Stores ČR s.r.o.

IČ: 04621611

C 250934 vedená u Městského soudu v Praze Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10

DanCzek Teplice a.s

IČ: 25004255

B 873 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Tolstého 474/1, Řetenice, 415 03 Teplice

Tank ONO, s.r.o.

IČ: 48365289

C 3926 vedená u Krajského soudu v Plzni Domažlická 674/160, Skvrňany, 318 00 Plzeň

ČEPRO, a.s.

IČ: 60193531

B 2341 vedená u Městského soudu v Praze Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

ORLEN Unipetrol a.s.

IČ: 61672190

B 3020 vedená u Městského soudu v Praze Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4

 

Přístup na webové stránky a k výrobkům Ploom mají pouze stávající dospělí kuřáci. Výrobky Ploom nejsou pomůckou pro odvykání kouření a stejně jako všechny tabákové výrobky nejsou bez rizika.

Bylo vám již 18 let?

Ano