Vytváří Ploom X kouř?

Ne, Ploom X nevytváří žádný kouř, ale páru obohacenou o chuť tabáku. Využívá špičkovou technologii HeatFlow, která tabákovou náplň nespaluje, ale zahřívá, takže přináší autentickou a příjemnou chuť tabáku bez zápachu kouře*. 

 

* Srovnání s kouřením cigaret na základě senzorických testů porovnávajících intenzitu zápachu ve vzduchu po vytvoření kouře z cigarety Winston Blue a páry z Ploom X (Rich, Fresh a Berry Fresh). Testování provedla externí laboratoř v Německu na panelu* 12 hodnotitelů. Všichni členové komise jsou vybíráni a školeni podle normy DIN EN 13725:2003. Vědecké studie SRA provedené na Ploom 3.0 s náplň Ploom 3.0 (nekovový CP).

Spustit video
Přístup na webové stránky a k výrobkům Ploom mají pouze stávající dospělí kuřáci. Výrobky Ploom nejsou pomůckou pro odvykání kouření a stejně jako všechny tabákové výrobky nejsou bez rizika.

Bylo vám již 18 let?

Ano