Je Ploom bezpečnější než cigarety?

Snížení obsahu 9 toxických látek* v průměru o 90 až 95 %.

Ploom X je náš inovativní výrobek umožňující zahřívání tabáku, který má podle našeho názoru velký potenciál jako výrobek se sníženým rizikem ve srovnání s kouřením cigaret. Ploom X vykazuje v průměru o 90 až 95 % nižší obsah 9 složek, které Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje snížit v cigaretovém kouři.

Důležité: To neznamená, že užívání Ploom X je bezpečné nebo eliminuje zdravotní rizika či rizika závislosti spojená s kouřením. Tabákové výrobky nejsou bez rizika. 

 

* Na základě dostupných strojově měřených údajů porovnávajících 9 škodlivých složek, které WHO doporučuje snížit v cigaretovém kouři, měřených v kouři standardní referenční cigarety (1R6F) a v páře z Ploom X.

Přístup na webové stránky a k výrobkům Ploom mají pouze stávající dospělí kuřáci. Výrobky Ploom nejsou pomůckou pro odvykání kouření a stejně jako všechny tabákové výrobky nejsou bez rizika.

Bylo vám již 18 let?

Ano